Willa-gråvattenrenare

Uppfyller avloppsvattenförordningens villkor.

Rostfri konstruktion - håller "från far till son".

En luktfri process

  • utan elektricitet
  • utan kemikalier
  • utan infiltrationsbädd

Träfiltermaterialet kan brännas eller komposteras.

Du kan själv utföra installationen. Se på videon hur Du skall göra!

Nybyggarens val av rörläggning: se pdf-fil 1,5 Mb

Förfrågningar:

Michael Granlund / +358 40 527 5277
Harry Grandlund / +358 400 563 636 / harry.granlund@konva-center.com